Інститут деонтологічних засад діяльності суб’єктів права – голова О. Є. Гіда, доктор юридичних наук, професор

24

ФУНКЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

  Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права ...
тектологія_2

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права і ...
праова політика

Про важливість концептуального осмислення правової політики держави

Почтовий М.М., викладач Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх ...
маргінальність

МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З ПЕРЕПОН ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Зубко Георгій Юрійович, ад’юнкт кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
покоління_прав_людини

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Слюсар Костянтин Сергійович, здобувач кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
праворозуміння

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Карпенко Тетяна Олександрівна, здобувач кафедри теорії держави та права Київського національного ...
догма_1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ: ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ

Міма Ірина Володимирівна старший викладач Криворізького навчального центру Одеської національної ...
деонтологія_1

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕОНТОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Гіда Євген Олександрович, доцент кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
милиция_деонолог

ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Гіда Євген Олександрович, голова інституту деонтологічних засад діяльності суб’єктів права ГОСЛ доктор ...