Інститут деонтологічних засад діяльності суб’єктів права – голова О. Є. Гіда, доктор юридичних наук, професор

7

Види стратегічних правових актів: загальнотеоретичні аспекти

      Н. П. Харченко Стратегічні правові акти є новим та нерозробленим предметом загальнотеоретичної ...
6

Стратегічні правові акти України: плюралізм наукових підходів

    Н. П. Харченко кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права Національної ...
1

Стратегічні правові акти України

      Наталія Харченко, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри теорії держави і права Національної ...
2

Стратегические акты Украины: понятие и особенности

        Наталия ХАРЧЕНКО, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и права Национальной ...
24

ФУНКЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

  Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права ...
тектологія_2

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права і ...
праова політика

Про важливість концептуального осмислення правової політики держави

Почтовий М.М., викладач Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх ...
маргінальність

МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З ПЕРЕПОН ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Зубко Георгій Юрійович, ад’юнкт кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
покоління_прав_людини

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Слюсар Костянтин Сергійович, здобувач кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
праворозуміння

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Карпенко Тетяна Олександрівна, здобувач кафедри теорії держави та права Київського національного ...