1999

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИЗМ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Актуальні проблеми розробки кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм

Тероризм як фактор загрози національній безпеці України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРОРИЗМ

Щодо розмежування тероризму і бандитизму як окремих кримінально-караних дій

ПРО ДЕЯКІ ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИЗМ

ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ВЧИНЕННІ АКТІВ ТЕРОРИЗМУ, ЯК ОДНОГО З НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РОБОТИ МІЛІЦІЇ – ЗАПОРУКА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ, СПІВПРАЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ.