Права організації

Згідно зі своєю метою та завданнями Організація має право:

 • забезпечувати організаційну, фінансову, інформаційно-аналітичну діяльність, накопичення, оприлюднення і тиражування її результатів, проводити масові заходи (презентації, конференції, семінари, тощо), соціальні опитування, моніторингові та аналітичні дослідження;
 • засновувати, реалізовувати і бути учасником у будь-якій формі грантів із питань міжнародних відносин, міжнародної політики та безпеки, формування інформаційного суспільства, захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • бути учасником асоціацій, інших добровільних об’єднань, а також організаційно і матеріально підтримувати інші громадські організації, надавати допомогу в їх створенні;
 • від свого імені укладати договори і угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах, представляти і захищати законні інтереси свої членів в державних і громадських органах, сприяти та забезпечувати правовий захист членів Організації з питань її громадської і господарської діяльності за допомогою залучених юристів, консультантів та інших спеціалістів;
 • здійснювати взаємодію з неурядовими вітчизняними та зарубіжними організаціями під час розроблення і впровадження програм допомоги соціальним системам у глобальному вимірі і елементам соціального управління;
 • налагоджувати і всебічно розвивати міжнародні зв’язки, здійснювати обмін досвідом, брати участь у міжнародному співробітництві з неурядовими організаціями, діяльність яких співпадає із метою та завданнями Організації;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • здійснювати господарську і комерційну діяльність через створення установ і організацій, у тому числі зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законодавством;
 • засновувати у встановленому законом порядку і відповідно до даного статуту на території іноземних держав представництва організації;
 • ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, які здійснюють сприяння статутній діяльності Організації, надавати допомогу в їх організації;
 • отримувати у встановленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання статутних цілей;

Виконувати інші дії, що не заборонені діючим законодавством і відповідають меті діяльності Організації.