Місія проекту

Основною метою діяльності Організації є: задоволення та захист законних безпекових, інформаційних, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, а також сприяння державотворчим процесам, демократизації суспільних відносин в Україні і світі шляхом участі в провадженні наукової, культурної та освітньої діяльності в сфері міжнародних відносин.

Організація не ставить перед собою отримання прибутку як мету своєї діяльності. Виконання статутних завдань Організації здійснюється за рахунок вступних, членських, цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги, пасивних доходів, а також інших грошових коштів та матеріальних і нематеріальних цінностей, які надійшли на законних засадах.