Інститут державного управління – голова Т. В. Сивак, доктор наук з державного управління, доцент

фото_1

Сивак Тетяна Володимирівна – доктор наук з державного управління!

Колектив ГОСЛ щиросердно вітає голову Інституту державного управління  – СИВАК Тетяну Володимирівну ...
13

Комунікаційна система в публічному управлінні

Сивак Тетяна Володимирівна, к.держ.упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ ...
Brain_10

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

  Топчій Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук   Стаття присвячена з‘ясуванню юридичної природи ...
23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Сивак Тетяна Володимирівна, голова Інституту державного управління ГОСЛ, докторант кафедри парламентаризму ...
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-pest-analysis-business-diagram-illustration-political-economic-social-technological-image53118807

Технологія розробки стратегічних комунікацій в державному управлінні

Безверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління ...
31

Аналіз передумов становлення системи стратегічних комунікацій в державному управлінні

Сивак Тетяна Володимирівна, голова Інституту державного управління ГОСЛ, кандидат наук з державного ...
jpg_enjoy_10

Суспільна потреба у підготовці фахівців зі стратегічних комунікацій в Україні

Сивак Тетяна Володимирівна, голова Інституту державного управління ГОСЛ кандидат наук з державного ...
23

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПОТРЕБ У СПЕЦІАЛІСТАХ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

УДК 342.951:351.751 Безверхнюк Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові ...