Інформаційна безпека України: новий глосарій В. А. Ліпкана

 

Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України : глосарій / В. А. Ліпкан, Л. С. Харченко, О. В. Логінов . Київ : Текст, 2004. 136 с.

Даний глосарій — одна з небагатьох спроб осмислити феномен інформаційної безпеки з позицій системного підходу.

Інформаційна безпека виступає складовим елементом національної безпеки, саме тому аналізується з урахуванням Закону України “Про основи національної безпеки України”.

Основна термінологія даного глосарію успішно апробована в:

  • Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету
  • Академії управління МВС України.

Глосарій призначений для працівників органів державної влади, менеджерів інформаційної безпеки, широкого кола вчених і студентів, ад’юнктів, аспірантів і докторантів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами забезпечення інформаційної безпеки в епоху глобалізації.