Інститут деонтологічних засад діяльності суб’єктів права – голова О. Є. Гіда, доктор юридичних наук, професор

догма_1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ: ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ

Міма Ірина Володимирівна старший викладач Криворізького навчального центру Одеської національної ...
деонтологія_1

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕОНТОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Гіда Євген Олександрович, доцент кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
милиция_деонолог

ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Гіда Євген Олександрович, голова інституту деонтологічних засад діяльності суб’єктів права ГОСЛ доктор ...