Інститут кримінального правосуддя – голова В. В. Назаров, доктор юридичних наук, професор

1

ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ ПРОКУРОРА У МЕХАНІЗМІ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

  Літвінова Ірина Феофанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права ...
14

Grounds for limiting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings

  Tetiana Suprun Department of Criminal Law and Criminology, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine   Tetiana Yatsyk Department of Criminal Process and Criminalistics, ...
суди

ОБГРУНТОВАНІСТЬ ДЕЯКИХ ПІДСУМКОВИХ РІШЕНЬ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

УДК 343.195.6     Тайлієва Христина Русланівна здобувач кафедри кримінального процесу    Тайлієва ...
суд

Структура ухвал суду першої інстанції

  Тайлієва Христина Русланівна здобувач кафедри кримінального процесу   Порядок ухвалення судових ...
кпц_4

Закриття кримінального провадження: аналоги зарубіжного законодавства

  Біліченко Тарас Олександрович здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх ...
кпц_3

ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ

УДК 343.135   Біліченко Тарас Олександрович здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії ...
кпц_2

ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ЙОГО ЗАКРИТТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

УДК 343.135   Біліченко Тарас Олександрович здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії ...
КПЦ_1

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯМ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ

УДК 343.135   Біліченко Тарас Олександрович здобувач кафедри кримінального процесу Націнальної академії ...
примувс_2

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти

Віктор Володимирович Назаров, доктор юридичних наук, професор, голова Інституту кримінального правосуддя ...
конституц_2

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Віктор Володимирович Назаров, доктор юридичних наук, професор, голова Інституту кримінального правосуддя ...