3особа

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ

УДК 343.12   В.В. Назаров orcid.org/0000-0002-3725-7745 доктор юридичних наук, професор, Голова Інституту кримінального ...