13

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ НОРМАТИВІЗМУ

Ліпкан Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор докторант відділу правових проблем ...
s_9

СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Діордіца Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри кримінального права і ...
екологічні права_1

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВЧИЙ ПІДХІД

  Бамбізов Євген Євгенович, здобувач Запорізького національного університету   Проаналізовано ...
симулякр-2

Роль оцінки у формуванні симулякрів і провадженні симулятивної практики в дійсність при забезпеченні громадської безпеки

Фатхутдінов Василь Гайнулович, Голова Інституту безпекової політики ГОСЛ кандидат юридичних наук, ...
нац_інтереси_3

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ