ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Органи внутрішніх справ, підхід до розуміння яких як каральних органів склався ще за часів Радянського Союзу і утримується і свідомості пересічних громадян і донині, у своєму сучасному вигляді виступають своєрідним тягарем, що заважає побудові громадянського суспільства.