Володимир Ліпкан: пишаюся тим, що я фінансовий візіонер

Людина з почуттям власної фінансової гідності є вимогливою і до себе, й до інших.

Ось чому власно, люди, які є фінансовими консультантами, фактично виступають в якості фінансових візіонерів — осіб, здатних думати стратегічно і далекоглядно, з метою збереження і творення фінансової гідності (це уміння передовсім забезпечувати власну фінансову незалежність, реалізовувати справедливість, чинити фінансово розсудливо, совісно й відповідально. Причому підкреслю: передусім щодо себе самого). Фахові фінансові візіонери здатні передбачати фінансове майбутнє за рахунок того, що самі власноруч творять сьогодення. Справжні фінансові візіонери, будучи включеними в егрегор фінансів, змінюють себе, через трансформацію власної реальності і збільшення власної фінансової енергії.

 

Фінансовий візіонер — це людина, впевнена у власному благополуччі та достатку, у своїй фінансовій грамотності та фінансовій культурі і свідомості, яка вміє керувати і цілеспрямовувати власну фінансову енергію і на загал творить успішне фінансове майбуття.

 

Фінансово гідна людина досягає гармонії власного «Я» із зовнішньою позитивною оцінкою суспільства. Ось чому завдання фінансових візіонерів полягає у тому, щоб якомога більша кількість людей володіли фінансовою грамотністю, для досягнення змін у своїй фінансовій реальності передусім змінювали власний фінансовий світогляд і свою фінансову поведінку.

Адже коли суспільство, наприклад українське, має всього 2 % осіб, котрі самостійно та свідомо собі накопичують на період мудрості, не покладаючись винятково на державну допомогу, то зрозумілим є ставлення цієї монобільшості до цих 2 %: поведінка 2 % вважається неприйнятною та аномальною.

 

Адже за такого випадку схвальною є поведінка більшості.

Схвальним є:

 • витрачати всі кошти і сповідувати філософію споживання, не створюючи собі додатковий та резервний капітал, просто не думати про своєї і фінансове майбутнє своєї родини;
 • жити у власних світоглядних кордонах поняття „благополуччя”, не розширюючи та не масштабуючи його;
 • взагалі не думати про власну пенсію, прикриваючись словами: не доживу, мені байдуже, хай держава за мене думає, якось воно буде, мої батьки відкладали і де гроші поділись?…
 • не цікавитися можливостями захисту власного життя і життя своєї родини на випадок: смерті по хворобі, смерті внаслідок нещасного випадку, настання інвалідності або втраті часткової або повної працездатності;
 • не знати, в чому полягає онтологічний зміст довічного пенсійного ануїтету у приватній лайфовій страховій компанії;
 • навчати своїх дітей як правильно лише витрачати гроші, не накопичуючи собі на період мудрості і не вірити у всілякі пенсійні системи (які століттями існують в інших державах, а в свідомості багатьох українців лишаються в розумінні „пірамід” та дурниць).
 • довіряти банківській системі та депозитам та нехтувати пенсійними програмами тощо.

 

Відтак, якщо особа діятиме навпаки, то її поведінка буде вважатися аномальною і не буде схвалюватися цією більшістю: групова психологія впливає на прийняття того чи іншого рішення. Ось чому основне наше завдання як фінансових візіонерів полягає у тому, щоб зрушити свідомість людини з боку недовіри у бік розуміння необхідності прагнення до фінансової гідності та фінансової свободи. Ми маємо розширювати обрії Колективного Розуму його пасіонарність щодо притягування нових ідей і нових людей до системи благополуччя.

 

Адже фінансова гармонія окремої людини, родини, суспільств в цілому, зумовлюють відчуття щастя й наповненості життя.

Не будемо кривити душею: гроші не є визначальними в житті людини, натомість головними у створенні комфорту та важливими у формуванні відчуття фінансової гідності та фінансової свободи.

 

Фінансова гідність окрилює людину, змушує її ставити нові фінансові цілі та досягати вищих результатів у різних сферах соціального життя. Поза це, фінансова гідність, впливає на особистісний ріст і розвиток, визначає рівень самоповаги людини до себе, її поважливе сприйняття в соціумі і як наслідок усвідомлення своєї суспільної цінності.

Отже через фінансову гідність реалізується одне з ключових положень Конституції України, зокрема, ст. 28, в якій визначено, що  „кожен має право на повагу його гідності”, яка є невід’ємною частиною особистості.

 

Фінансова гідність дозволяє людині відчувати себе органічно в суспільстві, потрібною і корисною суспільству.

Завдання фінансових візіонерів передовсім полягає у світоглядному формуванні фінансової гідності. Адже вона, виступаючи ключовою цінністю, передбачає наявність фінансових підстав до шанобливого ставлення особистості самої до себе. І головне, як наслідок, до інших.

Ось чому фінансові візіонери, незважаючи на клятьбу, таврування „сектантами”, „пірамідами”, „шахраями” тощо продовжують проводити чисельні тренінги, презентації, семінари, вислуховують нескінченні тіради мінусовщиків, осіб, що постійно прагнуть знайти в усьому негатив, піддають сумніву будь-які, навіть прописні фінансові істини, почасти навіть не маючи уявлення чим відрізняється поліс накопичувального лайфового страхування від страховки …

Адже ми є взірцем шанобливого та поважливого ставлення до фінансової безграмотності та фінансового деструктивізму, я б навіть сказав фінансової аутоагресії, більшості представників суспільства, водночас прагнемо змінити свідомість даних людей, що сприятиме можливості по-новому подивитись на свій світ, свій життєвий шлях і свої фінансові можливості, розширивши кордони мислеформи „благополуччя”. Чим більше фінансово гідних людей буде в нашому суспільстві, тим більш шанобливим і роздумливим буде сприйняття інших представників соціальної системи. Тим скорішим буде вплив фінансового гідних на решту суспільства в напрямі формування суспільства фінансової гідності.

Саме тому, практикуючі фінансові візіонери їздять на стартап семінари, відвідують тренінги, презентації, різноманітні школи, лідерські семінари тощо, адже саме в такий спосіб вони звертаються до свого енергетичного кола, осягаючи нові евристичні можливості щодо використання різноманітного інструментарію. Бо саме колективний розум допомагає знімати негатив, який ми отримуємо під час чисельних зустрічей від наших клієнтів.

Збільшення фінансової гідності серед людей сприятиме збільшенню рівня поваги на загал у суспільства в цілому. Тож, на перший погляд питання фінансового характеру, насправді заторкують питання морального та етичного порядку.

Наша Мета як фінансових візіонерів — побудова суспільства гідних, в тому числі й фінансово гідних, людей.

Фінансова гідність має свої прояви. Це і:

1)      відповідальне ставлення до формування власного фінансового життя;

2)      обов’язок перед собою щодо фінансового захисту як себе, так і членів своєї родини на випадок форс-мажорних обставин;

3)      обов’язок перед дітьми щодо формування якісних фінансових знань та навичок, фінансова грамотність не лише в напрямі заробітку і витрат коштів, а й в напрямі їхнього збереження, накопичення, примноження та інвестування, в тому числі за допомогою технологій блокчейн і криптовалют;

4)      формування власного фінансового бюджету та навчання цьому своїх дітей;

5)      опанування засад функціонування фондового ринку;

6)      ознайомлення з можливостями і перспективами інвестування в облігації внутрішнього державного займу;

7)      формування якісних інструментів лайфового накопичувального страхування;

8)      створення довічного фінансового благополуччя власного роду за допомого довічного пенсійного ануїтету тощо.

Звичайно, що коло завдань, які стоять перед нами, як фінансовими візіонерами, є набагато ширшим.

До них, в контексті формування фінансової гідності, включають завдання щодо формування та реалізації таких цінностей, як:

 

 • фінансова справедливість
 • фінансова свобода
 • фінансова рівність
 • фінансова недискримінація
 • фінансова толерантність
 • фінансова відповідальність
 • фінансова репутація

 

Адже, прикладом, поняття та зміст фінансової свободи виключає примушування робити щось усеперч волі людини. Зокрема ми не можемо примушувати людину до гідної фінансової поведінки, опанування основ фінансової грамотності, формування власних пенсійних накопичень та наявності полісу лайфового накопичувального страхування, як передовсім інструмента убезпечення від можливих фінансових втрат внаслідок смерті по хворобі, нещасного випадку, повної або часткової втрати працездатності.

Утім, наше завдання як фінансових візіонерів за даного випадку — сформувати правильне розуміння фінансової свободи, передусім через спрямування її волі та бажання жити та відчувати свою фінансову гідність.

Так само, наприклад, як і фінансова толерантність: ми не можемо заохочувати неповагу до відмінностей, так власно як і самі не можемо бути нетерпимими до поваги відмінностей між фінансового гідними та іншими людьми.

Утім наше завдання, як фінансових візіонерів за даного випадку, полягає у тому, щоб  сформувати повагу до фінансових відмінностей між людьми, сприяти розумінню того факту, що фінансова рівність не означає фінансової однаковості та тотожності.

Так, наприклад: не може особа, яка не відкладала собі самостійно на період мудрості, мати однаковий рівень пенсійного забезпечення із тією особою, яка протягом життя, окрім обов’язкових відрахувань до державного пенсійного фонду, здійснювала самостійне накопичення на власний поліс лайфового накопичувального страхування, тим самим забезпечивши себе захистом протягом життя і додатковим коштами на період мудрості, а у випадку пенсійного ануїтету — довічним утриманням.

Адже за даного випадку має йтися про рівні можливості щодо набуття фінансової гідності, рівноправність у доступі до фінансових знань та фінансових інструментів формування фінансової гідності.

Ми, як фінансові візіонери, свідомо визначаємо власну поведінку й особисто відповідаємо за власні дії. Водночас ми прагнемо створити в Україні суспільство фінансової гідності, і взагалі суспільство гідності в широкому гуманістичному розумінні.

Завершу власним афорізмом:

Зміна себе і постійний саморозвиток становлять по суті зміну світу: адже лише змінена людина зможе пристосуватися до життя в новому світі.