ВІТАННЯ ДОКТОРУ ЮРИДИЧНИХ НАУК – ДІОРДІЦЕ ІГОРЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ!

Колектив ГОСЛ щиро вітає з присудженням наукового ступеня доктора юридичних наук – голову Інституту адміністративного правосуддя та судової реформи – ДІОРДІЦУ Ігоря Володимировича!

Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-15-zhovtnya-2019-roku

Щиро зичимо натхненної подальшої праці у практичній правничій діяльності, творення нових креативних ідей та розвитку власної наукової шкои!!!

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0086147