Сучасні маркетингові комунікації у забезпечені брендингу міст

Лозовська Катерина Сергіївна,

аспірант кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

 

В умовах глобальної економічної та політичної кризи обсяг доступного людського і фінансового капіталу скорочується. Території змушені конкурувати за ресурси розвитку, інвестиції, талановитих людей, туристів. І саме в таких умовах міста України мають віднайти свою економічну та культурну нішу.

Зважаючи на те, що наразі в Україні активно проходить реформа системи місцевого самоврядування та процес децентралізації, місцева влада та активна громада міст нашої країни мають усвідомити важливість позиціонування своїх територій, створення їх унікального бренду та виведення з інформаційного вакууму.

Активна презентація можливостей і потенціалу українських міст сприятиме встановленню партнерських відносин із європейськими містами, реалізації міжнародних проектів, залученню інвестицій, формуванню бізнес-середовища, туристичної привабливості територій, збільшенню чисельності населення міст. Але для цього потрібно, щоб про місто та його потенційні переваги дізналося якомога більше людей, і не тільки в Україні, а й за кордоном[1, с. 5].

Позитивні результати від здійснення брендингу міст можуть стати не тільки запорукою сталого соціально-економічного розвитку України загалом, але й підґрунтям для консолідації населення, що наразі є в пріоритеті в державі, зважаючи на нещодавно прийняту Доктрину інформаційної безпеки України [3].

Переходячи безпосередньо до брендингу міст, спочатку наведемо визначення бренду – це знак, символ, що відображає сутність того чи іншого продукту праці. Сам бренд – це сталий образ, але його вироблення, формування і позиціювання – це процес. Процес створення бренду та управління ним називається брендингом. Брендинг – це прийоми створення особливого враження, які вносять свій внесок у загальний імідж. Створення бренду – це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. Елементи брендингу: формування життєвого циклу бренду; створення бренду, його посилення; репозиціювання бренду; оновлення бренду; розширення і поглиблення бренду. Стратегія бренду: 1) хто є цільовою аудиторією, на кого розраховано формування образу; 2) яку пропозицію варто зробити цій аудиторії, на що вона налаштована, які її інтереси. Успішний брендинг не можливий без сформованого добре структурованого, позитивно-інформаційного середовища [4].

Для того щоб місто було конкурентоспроможним, воно повинно залучати в органи місцевої влади професійно підготовлених людей, сформувати відповідний рекреаційний потенціал, гарні умови для підприємництва та надходження інвестицій (як загально-українських, так і закордонних), відповідне освітнє та інформаційне середовище. Місто має утримувати в громаді молодь, створюючи їй перспективи для навчання та професійного зростання. Вирішення зазначених завдань потребує розробки стратегічного плану розвитку міст і професійної комунікаційної стратегії. В епоху стрімкого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій особливої популярності набули маркетингові прийоми і методи. Велика кількість держав та міст почали активно використовувати сучасні маркетингові технології та комунікації для поліпшення свого іміджу з метою залучення інвесторів, туристів, потенційних іноземних споживачів товарів, що експортуються, розвитку почуття ідентичності місцевого населення. Саме завдяки цьому імідж держави та міст вкорінюється в масовій свідомості як усередині країни, так і за її межами [1, с.5].

В Україні прикладом ефективного брендингу міста можна назвати Одесу. Це місто, що стало одним з кращих прикладів системного і послідовного запровадження територіального брендингу не тільки на території нашої держави, але й за її межами.

Бренд створюється в зоні перетину сильних сторін міста та потреб цільових груп. В місті Одесі переплелись курортний, торговий, культурний та творчий потенціали. Крім того, Одеса відома, насамперед, завдяки одеситам відомим на весь світ (Михайло Жванецький, Леонід Утьосов, Станіслав Говорухін та ін.).

Серед основних етапів здійснення брендингу міста можна виділити наступні: етап планування, етап постановки цілей розвитку, проведення SWOT-аналізу іміджу міста, позиціонування міста, розробка та здійснення комунікаційної PR-програми міста, посилення інформаційної функції міської влади за допомогою Інтернету [1, с. 19, 20].

При створенні бренду міста Одеси («Одеса – місто, в якому хочеться жити»), зазначені етапи знайшли своє відображення у актуалізованій Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року [2] . Однак, мабуть, більш ефективним інструментом брендингу є візуальні (герб міста, туристичний логотип, Потьомкінські сходи, оперний театр) та вербальні символі (південна пальміра, перлина біля моря).

Отже, брендинг міст це певною мірою здатність міст «продавати» себе, використовуючи інструменти маркетингу, результатом чого є підвищення рівня економічного, культурного та соціального розвитку території.

Список використаних джерел:

  1. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / За загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2011. – 80 с.
  2. Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована) [Електронний ресурс] : Рішення Одеської міської ради від 07.12.2016 р. № 1321 –VII – Режим доступу: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91050/.
  3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017 – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374.
  4. Роль брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://soskin.info/news/3464.html.