Професор Ліпкан : Роль ІТ фахівців у приватних військових корпораціях

 

Україні потрібно ухвалити Закон України “Про приватні військові корпорації України”.

Реалізація даного закону дозволить створити дієві механізми реалізації суверенітету, в тому числі когнітивного, сформує засадничі умови для наявності волі і достатніх ресурсів та спроможностей ефективно розпоряджатись як собою, своєю долею, так і територією, ресурсами та власністю, що їй належать.

Як я вже відзначав у своїй попередній статті (Джерело: https://censor.net.ua/blogs/3211124/ukran_potrbna_legalzatsya_privatn_vyiskov_korporats), легально працюючі ПВК сплачували б податки державі, а також формували достатню кількість умов для реалізації широкої гами національних інтересів, одним із яких виступають кластер національних інтересів у сфері кібербезпеки, а також в інформаційні сфері та сфері інфраструктури.

З урахуванням зміни векторів, способів та засобів ведення війни, це суттєвий компонент, який наочно демонструє необхідність розроблення питання професійних компетенцій майбутніх працівників ПВК.

Зважаючи на цивілізаційні зміни, розвиток України та трансформацію національних інтересів, останні не обмежуються лише державними кордонами, а сягають в усі види простору, включаючи і космос.

Але в даній статті, я акцентую увагу на інформаційному просторі.

Отже, діяльність ПВК формує необхідні та достатні умови для реалізації національних інтересів передусім за кордоном, в  тому числі через здійснення конкурентної розвідки, формуючи передумови для якнайскорішого переходу на Industry 4.0.

Також, якщо уважно дивитись на інформаційні повідомлення про затриманих осіб і Білорусії, то окрім снайперів там зазначені айтішніки… Адже сьогодні проведення кібератак може спричинити набагато суттєвішу шкоду, ніж застосування звичайних озброєнь чи армії. При цьому витрати на проведення таких операцій будуть незрівнянними.

Відтак, одним із завдань сучасних ПВК є участь і безпосереднє проведення інформаційно-психологічних операцій, дестабілізація інформаційного суверенітету, впровадження чужих історичних та когнітивних наративів.

Зокрема, на думку фахівця з кібербезпеки Я. Деркаченко ІТ фахівці в приватній військовій корпорації можуть виконувати найрізноманітніші завдання. Більше того охоплювати різні, навіть не схожі напрямки. Так, ІТ фахівець/айтішнік, в рамках діяльності ПВК здатний виконувати наступні задачі:

1. Забезпечувати технічну підтримку процесу безпечної комунікації між особовим складом та штабом, між бійцями одного підрозділу та іншого.

2. Здійснювати розвідку на основі технологій OSINT.

3. Забезпечувати технічну підтримку процесу знищення removable data storage devices (flash drives, USB devices, Laptops), що використовується під час спецоперацій

4. Виконувати  фізичне відключення та переведення у підконтрольне управління ІТ інфраструктури захопленого життєво важливого об’єкта. Одним із показових прикладів слугує, як у червні 2015 року Старобешівська ТЕС  була відключена від центрального управління  ПАТ Донбасенерго терористами самопроголошеної і незаконної влади ОРДЛО.

5. Здійснювати фізичне підключення до певних об’єктів з метою отримання необхідної розвідувальної інформації (Джерело: https://enigma.ua/articles/o-tsifrovykh-navykakh-budushchego)

Також на ПВК мають бути покладені завдання щодо формування засад для реалізації та досягнення стратегічних національних інтересів, а також перспектив стійкого розвитку, в тому числі і через забезпечення безперебійного функціонування державних і приватних установ України, які здійснюють свою діяльність за кордоном. Також надання на платній основі послуг у даних сферах міжнародним організаціям.

Україна є однією із країн-засновниць сучасного цифрового світу. Українські вчені та фахівці стоять в авангарді розвитку цифрових технологій, комп’ютерної техніки та нейромереж.

Тому формування та зміцнення цифрового суверенітету неможливе без функціонування у приватних військових корпораціях фахівців із кібербезпеки та айтішніків у широкому розумінні цього слова.

Суверенітет – це не даність, а усвідомлене бажання та воля його мати, володіти та розпоряджатися нам на власну волю як цілісним та неподільним.

Потрібно робити правильні висновки від тих чи інших подій, вчитися та йти вперед, не вимірюючи власний успіх діями інших, а беручи енергію та інерцію від провідних тенденцій для досягнення власних стратегічних цілей.

Україна – впливовий суб’єкт міжнародних відносин.

Майбутні приватні військові корпорації України мають розширювати свій ареал дій в кіберпросторі.

Для цього потрібно мати не лише відповідних фахівців, а формувати відповідні професійні компетенції (Джерело: https://enigma.ua/articles/o-tsifrovykh-navykakh-budushchego), які мають бути враховані в тексті Закону України „Про приватні військові корпорації України”.

Цифрова Україна можлива і вона буде!

І приватні військові корпорації слугуватимуть важливою підоймою цифрового розвою суверенної та цифрової України!

Додатково опубліковано:

 

https://censor.net.ua/blogs/3211125/rol_t_fahvtsv_u_privatnih_vyiskovih_korporatsyah