КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ З ПОЗИЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА