ІНФРАСТРУКТУРНА ВІЙНА: ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ

Зубко Георгій Юрійович,

голова Інституту інфраструктурної політики

кандидат юридичних наук

 

Сьогодні відбувається мілітаризація інфраструктурних відносин, адже сфера інфраструктури перетворюється на жорстке поле протистояння між ключовими суб’єктами міжнародних відносин.

Переконаний, що в майбутньому вирішальними під час конфліктів будь-якої інтенсивності, в тому числі й війни можуть виявитися можливості щодо встановлення контролю над інфраструктурою супротивника, спроможність не лише фізично їх знищити, а й унеможливити постачання життєво важливих послуг всім представникам тієї чи іншої соціальної системи, не обмежуючись рамками державних кордонів. Так само актуалізується й питання щодо розвитку космічної інфраструктури України, яка також має бути окремим об’єктом не лише теоретичного вивчення, а й виступати напрямом державної безпекоінфраструктурної політики. Але про це підеться в моїй наступній статті.

За цих умов, в плані наукової дискусії пропонується до розгляду термін «інфраструктурна війна».

Поява даного терміну обумовлена такими, на мій погляд, основними чинниками:

  • необхідність чіткого акцентування на зовнішніх чинниках впливу на інфраструктуру;
  • потреба у формуванні конкретних напрямів державної політики щодо унеможливлення ведення інфраструктурних війн проти об’єктів критичної інфраструктури України;
  • на підстав синтезу напрацювань щодо кібервійн та гібридних війн створення дієвого як термінологічного апарату щодо концептуалізації явища, так і формування конкретних напрямів безпекової політики у сфері інфраструктури.

На підставі існуючих напрацювань [1; 2, С. 81], з урахуванням системного міждисциплінарного підходу, подаю на обговорення наукової громадськості власне бачення визначення поняття «інфраструктурна війна».

Інфраструктурна війна — чітко скоординована системна дія однієї держави (суб’єкта міжнародних відносин) або за її безпосередньої підтримки проти іншої (іншого суб’єкта міжнародних відносин), що створює реальну або потенційну загрозу національній безпеці і спрямована на проникнення у системи управління критичною інфраструктурою, мережі, діяльність операторів даними об’єктами іншої держави з метою унеможливлення виконання інфраструктурою покладених на неї функцій, яка здійснюється через: 1) фізичне захоплення об’єктів за умови збереження їх функціональності; 2) припинення функціонування об’єктів; 3) заподіяння шкоди або руйнування; 4) розукомплектування окремих елементів інфраструктури з метою отримання кримінального доходу; 5) фізичне знищення, руйнування, блокування, захоплення, перешкоджання функціонуванню об’єкта критичної інфраструктури; 6) перешкоджання діяльності з відновленню функціонування інфраструктури та формування суспільно-політичного невдоволення, вплив на суверенітет держави.

Ключовими елементами, які прагнув відобразити у даному визначенні, були наступні:

1)    інфраструктурні війни є загрозою національній безпеці;

2)    інфраструктурна політика є складовою державної політики національної безпеки;

3)    правовідносини у сфері інфраструктури – інфраструктурні правовідносини є складовою безпекових правовідносин;

4)    алгоритм дослідження та правового регулювання інфраструктурної політики має бути чітко вплетений в алгоритм правового регулювання національної безпеки;

5)    інфраструктурні війни є продовженням ворожої (в тому числі й недружньої) політики держави проти іншої країни;

6)    вплив на інфраструктуру є складовою частиною впливу іншого класу загроз вищого порядку: гібридних війн.

Підтвердження моєї тези стосовно необхідності розгляду інфраструктурних війн в контексті гібридних війн знаходимо у фундаментальній роботі, присвяченій аналізові гібридних війн: „Поява нових форм ведення війни розширила спектр викликів, що відтепер включає, на додачу до традиційних загроз, також іррегулярні, терористичні і дезорганізаційні загрози, пов’язані із застосуванням новітніх технологій і розрахованих на неочікуваний руйнівний ефект (кібербезпека, використання соціальних мереж тощо)” [3, с. 33].

Так само слід акцентувати і на той момент, що вплив на критичну інфраструктуру є незаконним, тобто він не відповідає законодавству тієї країни, на об’єкти якої чиниться вплив. Основною спрямованістю є підрив обороноздатності країни, дестабілізація національної безпеки, а іноді й порушення державного суверенітету. Так, наприклад, встановлення тотального контролю над інформаційною та космічною інфраструктурою може призвести до повної втрати незалежності і розвалу країни. Тобто контекст сучасних війн набуває нового змісту: хто контролюватиме інфраструктуру — той контролюватиме світ.

Також звертаю увагу і на той факт, що окрім прямих дій із безпосереднього втручання, це можуть бути і агенти впливу і найняті хакерські угруповання і приватні військові корпорації тощо, тобто ті, кого та чи інша країна (суб’єкт відносин) найняла або підтримує з метою досягнення поставлених цілей стосовно об’єктів критичної інфраструктури іншої країни.

Характерною особливістю є те, що порушення нормальної роботи інфраструктури, тобто порушення рівня її надійності, живучості та стійкості має наслідком порушення суверенітету держави. Саме тому інфраструктурні війни інтерпретується мною не інакше як загроза національній безпеці з відповідною  подальшою як теоретичною, так і практичною операціоналізацією.

Інфраструктурний ландшафт світу внаслідок глобалізації зазнає докорінних змін. Дедалі більше країн левову частку інфраструктурних загроз відносять до загроз, які згенеровані у кіберпросторі. Також формується чітка позиція щодо окремого розгляду космічних об’єктів інфраструктури і відповідних ним загроз і напрямів державної політики.

Більшість країн світ акумулює свій безпековий потенціал на забезпечення стійкості та живучості власної інфраструктури (критичної стратегічної тощо) та захисту від дій супротивника, включаючи ведення наступальних дій у кіберпросторі. Національна інфраструктура стає дедалі уразливішою для реалізації кіберзагроз. Саме тому сфера інфраструктури має розглядатися як ключова сфера забезпечення національної безпеки, а інфраструктурні війни — загрозою національній безпеці.

Список використаної літератури:

  1. Діордіца І.В. Кібербезпекова політика України : стан та пріоритетні напрями забезпечення : [монографія] / І. В. Діордіца. — Запоріжжя : «Видавничий дім «Гельветика», 2017. — 548 с.
  2. Запорожець О. Ю. Кібервійна: концептуальний вимір / О. Ю. Запорожець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 121. частина І / ред. В. В. Копійка. — К. : Ін-т МВ КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. — 232 с.
  3. Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.