ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Сербінов Олександр Сергійович,

здобувач Київського національного університету внутрішніх справ

Одним із важливих джерел отримання інформації про осіб, причетних до скоєння злочину, для працівників правоохоронних органів є дані операторів мобільного зв’язку. Під оператором мобільного зв’язку у цій статті ми розуміємо оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку.

Дослідження даних, які вказуються фізичною особою при укладенні договору про надання послуг мобільного зв’язку, дозволяє отримати значну кількість інформації про таку особу.

Оскільки договір підписується безпосередньо абонентом, за яким у майбутньому буде закріплений наданий оператором мобільний телефонний номер, зазвичай саме вказана особа у подальшому і буде користуватися цим номером. У випадку, коли номер буде переданий іншій людині, стороною в укладеній з ОМЗ угоді все одно залишається той, хто підписав договір. Саме ця особа матиме права та нестиме обов’язки, передбачені угодою.

У момент укладення договору оператор мобільного зв’язку отримує різні види інформації про абонента, залежно від документу, яким особа підтверджує особисті дані (паспорт, посвідчення водія, службове посвідчення працівника органів державної влади або місцевого самоврядування тощо).

Обов’язковими є: прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційні дані документу, що підтверджує особу; індивідуальний податковий номер.

Також ОМЗ можуть бути зафіксовані додаткові відомості щодо адреси реєстрації, адреси можливого фактичного місця проживання (адреси доставки кореспонденції), контактного телефону, адреси електронної пошти.

Залежно від джерела отримання, дані слід класифікувати на:

-       такі, що отримані з джерел документованої інформації (прізвище, ім’я, по батькові, індивідуальний податковий номер та інші);

-       отримані безпосередньо від особи (адреса доставки кореспонденції, контактний телефон, адреса електронної пошти).

З урахуванням викладеного, частина відомостей, які вказуються фізичною особою при укладенні договору, є документально не підтвердженими і можуть бути недостовірними (не відповідати дійсності).

Оскільки заповнення документів, необхідних для укладання договору (угоди та замовлення про надання послуг) здійснюється на підставі копій особистих документів, які нотаріально не посвідчуються – у випадку злочинної домовленості між абонентом та представником оператора можливе підключення абонента на паспортні дані іншої особи.

Документи, що надаються фізичною особою при підписанні договору про надання послуг зв’язку, є чинними на дату укладення угоди. Однак надалі оператором жодним чином не відслідковуються зміни що вносяться до цих документів. Тобто, наприклад, при перереєстрації особи за новою адресою на постійне проживання, або зміни прізвища – у облікових даних оператора буде зазначена інформація, надана абонентом на момент укладення договору.

Відомості, які вказуються громадянином при укладенні договору  про надання послуг мобільного зв’язку, згідно із чинним законодавством [8], є інформацією про особу (сукупністю документованих або публічно оголошених відомостей про особу) і мають певний, закріплений у діючих нормативно-правових актах, статус.

Означеного висновку дозволяє дійти, зокрема, контент-аналіз Закону України «Про інформацію», у ст. 23 якого визначено, що джерелами документованої інформації про особу є видані на  її ім’я документи, підписані нею документи,  а  також  відомості  про особу, зібрані державними органами влади та органами  місцевого  і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.