Володимир Ліпкан: Проект Закону України “Про сили спеціальних операцій Збройних Сил України”

ПРОЕКТ

підготовлено Головою Інституту майбутнього 

доктором юридичних наук Ліпканом В.А.

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

 

 

Цей Закон визначає призначення, основні завдання та організацію Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, порядок комплектування особовим складом, проходження військової служби, а також заходи їх соціального і правового захисту та відповідальність військовослужбовців.

 

Розділ І

ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Стаття 1. Визначення основних термінів

 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – окремий рід військ  Збройних Сил України, що не входить до складу видів Збройних Сил України, призначений для проведення спеціальних операцій (дій) та інформаційних заходів, у тому числі в мирний час та за межами держави.

 

Спеціальна операція – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій військових частин, підрозділів Сил спеціальних операцій, які проводяться за єдиним замислом та планом самостійно або у взаємодії з іншими військовими частинами, підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань та органів спеціального призначення, для виконання спеціальних завдань, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних, тактичних та оперативних цілей.

 

Спеціальні дії – організоване застосування визначених сил і засобів військ (сил) у межах спеціальної операції або окремо для виконання спеціальних завдань у визначених зонах (районах) із застосуванням специфічних способів.

 

Інформаційні заходи – сплановані елементарні (поодинокі) цілеспрямовані дії інформаційно-психологічного, інформаційно-технічного або іншого інформаційного характеру на окремий об’єкт або суб’єкт інформаційної діяльності. Інформаційні заходи здійснюються з метою інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію, інформаційно-технічного впливу на інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, отримання необхідної інформації (інформаційних ресурсів), захисту інформаційного суверенітету, у тому числі захисту від деструктивного інформаційного впливу противника, створення умов для реалізації національних інформаційних інтересів та ефективного функціонування і розвитку інформаційного середовища України.

 

Рух опору – суспільно-політична організація, дії якої мають на меті протидію існуючій політичній (військовій владі), у тому числі окупаційній, у формі актів громадянської непокори, ведення пропаганди, саботажу, диверсій, терористичної діяльності, партизанської боротьби, тощо.

 

Стаття 2. Основні завдання Сил спеціальних операцій

 

1. У мирний час:

 

участь у проведенні антитерористичних операцій, у т.ч. на військових об’єктах, в територіальних водах України та в разі виникнення терористичних загроз національній безпеці із-за її меж, а також в міжнародних антитерористичних операціях та в операціях багатонаціональних сил;

 

забезпечення безпеки та евакуації громадян України, установ і об’єктів (майна) державної власності України із районів виникнення ситуацій, які можуть призвести до порушення миру чи воєнних конфліктів;

 

боротьба з піратством;

 

захист (супроводження) кораблів (суден) з пасажирами та вантажами в районах можливої загрози безпеці судноплавства;

 

планування та проведення інформаційних заходів, віднесених до компетенції Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших міністерств та відомств, які реалізують державну інформаційну політику;

 

здійснення розвідувальної діяльності;

 

проведення оперативно-розшукової діяльності;

 

організація та підготовка до дій руху опору;

 

ведення спеціальної розвідки та проведення спеціальних заходів щодо забезпечення безпеки миротворчих контингентів (миротворчого персоналу) України, а також інших країн;

 

надання військової допомоги іншим державам щодо підготовки підрозділів їх збройних сил та інших військових формувань;

 

участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт у небезпечних районах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зумовлених терористичними актами;

 

забезпечення безпеки персоналу, сил, засобів та інформаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної інформації Сил спеціальних операцій;

 

виконання інших завдань щодо забезпечення національної безпеки, визначених Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

 

2. В особливий період (крім завдань, що виконуються у мирний час):

 

ведення спеціальної розвідки об’єктів та угруповань військ (сил) противника, оцінка результатів нанесення вогневих ударів та їх корегування;

 

знищення (виведення з ладу) важливих елементів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів, транспортної системи і сировинної бази, об’єктів системи державного і військового управління, систем розвідки і наведення, засобів нападу, баз постачання противника;

 

порушення ліній комунікацій та зрив військових перевезень противника;

 

блокування (ізоляція) військових підрозділів іноземних держав, які тимчасово знаходяться на території України;

 

виявлення районів розташування (базування) і підготовки диверсійно-розвідувальних сил противника та незаконних збройних формувань, їх зв’язків серед місцевого населення, шляхів постачання (забезпечення);

 

блокування (ізоляція) районів (об’єктів) дій диверсійно-розвідувальних сил противника та незаконних збройних формувань, їх нейтралізація (затримання) або ліквідація;

 

підтримання дій руху опору на тимчасово окупованій території України та на території противника поблизу зони (району) конфлікту для використання цих формувань в інтересах ведення розвідки та проведення спеціальних заходів;

 

проведення пошуково-рятувальних дій на території противника;

 

визволення полонених, нейтралізація (затримання чи захоплення) або ліквідація (фізичне знищення) лідерів диверсійно-розвідувальних сил противника та незаконних збройних формувань, їх зв’язків серед місцевого населення, та інших важливих осіб, що загрожують національній безпеці України.

 

 

Стаття 3. Методи і засоби діяльності Сил спеціальних операцій

Для виконання покладених на Сили спеціальних операцій завдань щодо проведення спеціальних операцій та інформаційних заходів вони застосовують методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України “Про оперативно-розшукову діяльність”, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Методи і засоби діяльності Сил спеціальних операцій не повинні завдавати шкоди життю, здоров’ю, честі і гідності громадян України.

Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі та гідності громадян, яка стала відома Силам спеціальних операцій у процесі їх роботи, крім випадків, передбачених законом.

Порядок зберігання інформації, здобутої в процесі діяльності Сил спеціальних операцій, визначається відповідними нормативно-правовими актами.

 

 

Стаття 4. Обов’язковість сприяння Силам спеціальних операцій

Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов’язані сприяти Силам спеціальних операцій, повідомляти дані, що стали їм відомі, щодо загроз національній безпеці або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню будь-якої діяльності, яка загрожує національній безпеці України, а також мінімізації її наслідків.

 

Стаття 5. Організація Сил спеціальних операцій

 

Чисельний склад органу військового управління та військових частин (підрозділів) Сил спеціальних операцій, їх дислокація визначаються Міністром оборони України виходячи з умов дислокації військ (сил).

 

До складу Сил спеціальних операцій включаються відповідні військові частини (підрозділи) Збройних Сил України.

 

Сили спеціальних операцій складаються з:

 

1)     органу управління Сил спеціальних операцій;

 

2)     військових частин (підрозділів), безпосередньо підпорядкованих зазначеному органу управління Сил спеціальних операцій;

 

3)     військових частин (підрозділів), які оперативно підпорядковуються органу управління Сил спеціальних операцій для виконання завдань Сил спеціальних операцій;

4)     військових частин (підрозділів) забезпечення;

 

5)     навчальних частин, центрів та курсів підготовки.

 

Рішення про створення відповідних військових частин (підрозділів) Сил Спеціальних операцій приймає Міністр оборони України.

 

Загальне керівництво Силами спеціальних операцій здійснює Міністр оборони України через начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

 

Безпосереднє керівництво Силами спеціальних операцій здійснює керівник органу військового управління Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

 

Розділ II

КОМПЛЕКТУВАННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ, ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У СИЛАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Стаття 6. Особовий склад Сил спеціальних операцій

 

Сили спеціальних операцій комплектується офіцерським, сержантським та старшинським, рядовим складом відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, працівниками та державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”.

 

Військовослужбовці, які відбираються на військову службу в Силах спеціальних операцій на посади офіцерського, сержантського та старшинського, рядового складу, а також працівники та державні службовці проходять професійний добір та перевірку відповідно до вимог, що затверджуються Міністерством оборони України, щодо придатності до служби у Силах спеціальних операцій. Після професійного добору кандидати, крім  працівників та державних службовців, отримують професійну підготовку у навчальній військовій частині (підрозділі) спеціальної підготовки.

 

Кандидати на проходження служби у Силах спеціальних операцій проходять перевірку в органі власної безпеки Сил спеціальних операцій.

 

На військовослужбовців, працівників та державних службовців поширюється положення законів України “Про розвідувальні органи” та “Про оперативно-розшукову діяльність”.

 

Стаття 7. Проходження військової служби в Силах спеціальних операцій

 

Порядок і строки проходження військової служби військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, їх права та обов’язки, присвоєння їм військових звань та звільнення їх з військової служби, визначаються відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, іншими законами, відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

 

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах і залучаються до проведення навчальних зборів у визначеному законодавством порядку.

 

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій перебувають у військовому резерві, відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, відповідних положень про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

 

Розділ III

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Стаття 8. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Сил спеціальних операцій

 

Соціальний і правовий захист військовослужбовців Сил спеціальних операцій і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

 

Стаття 9. Відповідальність військовослужбовців Сил спеціальних операцій

 

Військовослужбовець Сил спеціальних операцій у межах своїх повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення, крім випадків, передбачених цим Законом, і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.

 

Розділ IV

ФІНАНСУВАННЯ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Сил спеціальних операцій

 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Сил спеціальних операцій

здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України та інших джерел, передбачених законом. Сили спеціальних операцій фінансуються через Національний банк України.

Розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валютних, на утримання і забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій є керівник цього органу.

 

Сили спеціальних операцій мають право відчужувати майно, придбане за бюджетні кошти за межами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кошти, одержані від реалізації в установленому порядку за межами України майна, придбаного за бюджетні кошти, зараховуються до Державного бюджету України. Ці кошти використовуються виключно на забезпечення проведення спеціальних та інформаційних операцій.

Сили спеціальних операцій відповідно до закону мають право закуповувати і ввозити на територію України засоби озброєння, матеріально-технічні, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числі іноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сили спеціальних операцій звільняються від сплати ввізного мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і матеріали, що призначені для власного використання цими органами.

Сили спеціальних операцій мають житловий фонд та можуть виступати замовниками будівництва житла.

 

Розділ V

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Стаття 11. Контроль за діяльністю Сил спеціальних операцій

Контроль за дотриманням законодавства при проведенні спеціальних операцій та інформаційних заходів здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України.

Контроль за діяльністю Сил спеціальних операцій здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному Конституцією і законами України.

Стаття 12. Нагляд за законністю діяльності Сил спеціальних операцій

Нагляд за додержанням вимог законодавства Силами спеціальних операцій здійснюється Генеральним прокурором України та уповноваженими ним прокурорами в порядку, визначеному законами України.

 

 

Розділ VІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

 

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

 

забезпечити підготовку і прийняття Міністерством оборони України правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

 

 

Президент України                                                                                    П.ПОРОШЕНКО