ВІДМОВА ОСОБИ ВІД АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ В АСПЕКТІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ

Братель Олександр Григорович

Голова Інституту цивільних правовідносин ГОСЛ

кандидат юридичних наук, доцент

 

В процесі розгляду цивільної справи виникають непоодинокі випадки відсутності в Цивільному процесуальному кодексі України норми (далі – ЦПК України), яка б безпосередньо регламентувала порядок вчинення відповідної процесуальної дії. З огляду на це, застосування системного аналізу цивільних процесуальних норм дозволяє досягти законного процесуального результату при вирішенні процесуальних питань та обґрунтуванні вчинення процесуальних дій.

Системний аналіз норм Цивільного процесуального кодексу України здійснюється судами повсякчасно в процесі розгляду та вирішення цивільних справ. Прояв системного аналізу норм матеріального та процесуального права зазвичай знаходить своє відображення у мотивувальній частині рішення суду або ухвали суду, які викладається окремим процесуальним документом.

В якості прикладу розглянемо особливості системного аналізу цивільних процесуальних норм у випадку відмови особи, яка подала апеляційну скарги від даної скарги. Отже, в суді першої інстанції була розглянута та вирішення цивільна справа за позовом Особи_1 до Особа_2 про стягнення грошових коштів за борговою розпискою. Суд задовольнив позовні вимоги Особи_1 у повному обсязі. Не погоджуючись з ухваленим рішенням Особа_2 подає апеляційну скаргу з вимогою скасування рішення та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог Особи_1. На початку судового засідання з розгляду апеляційної скарги Особа_2 подає до суду заяву про відмову від апеляційної скарги. Вказаною дією Особа_2 мала за мету створити ситуацію за якою рішення суду першої інстанції не зможе набрати законної сили, адже в ЦПК України відсутня норма прямої дії, яка б регламентувала порядок набрання чинності рішення суду у випадку відмови особи від апеляційної скарги.

Спробуємо застосувати системний аналіз норм ЦПК України для визначення порядку набрання чинності рішення в аспекті вказаної правової ситуації.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 ЦПК України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Частино. 1 ст. 294 ЦПК України визначено, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особа_2 в установленому порядку подала апеляційну скаргу, а тому рішення суду не набрало законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 300 ЦПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв’язку з цим апеляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні. Вказана норма визначає, що «питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв’язку з цим апеляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні» без зазначення, яким саме процесуальним документом це оформлюється.

Таким чином, в цьому аспекті застосовується системний аналіз норм ЦПК України. Враховуючи, що прямої відповіді у ч. 4 ст. 300 ЦПК України про процесуальний документ, який застосовується судом для оформлення вказаної процесуальної дії не існує, тому слід застосовувати положення ч. 2 ст. 208 ЦПК України, яка визначає, що питання пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, питання закриття провадження у справі вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Враховуючи, що положення ст. 208 ЦПК України мають відношення до порядку розгляду справи в суді першої інстанції, тому до даної ситуації слід застосовувати положення ст. 304 ЦПК України якою передбачено, що справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою, тобто главою 1 розділу V ЦПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 209 ЦПК України ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. В даному випадку ухвала про закриття провадження у справі оформлюється окремим процесуальним документом.

Винесена судом ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги, відповідно до ст. 319 ЦПК України набирає законної сили з моменту її проголошення.

Отже, системний аналіз норм ЦПК України дозволяє дійти висновку: відповідно до ч. 4 ст. 300 ЦПК України Особа_2 має відмовитись від апеляційної скарги, її право оформлюється судом відповідно до ч. 2 ст. 208 ЦПК України, яка передбачає, що питання закриття провадження у справі вирішуються судом шляхом постановлення ухвали. Відповідно до ч. 4 ст. 209 ЦПК України ухвала суду оформлюється окремим процесуальним документом. Далі, відповідно до ст. 319 ЦПК України ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Логічне завершення даного правового ланцюжка міститься в ч. 1 ст. 223 ЦПК України в якій зазначається: «У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом».

Отже, винесення апеляційним судом ухвали про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою особи від апеляційної скарги та набрання нею законної сили є логічним та законним завершенням розгляду справи апеляційним судом, що дає підстави стверджувати: рішення суду першої інстанції набирає законної сили після набрання чинності ухвали суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги особою заявленою в процесі розгляду справи апеляційним судом.