СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ