СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НАПРЯМ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

Формування інформаційного суспільства супроводжується дедалі більшим проникненням його у кожну сферу суспільного життя. Змушений визнати, що нині більшість дослідників із штучним пафосом співає хвалебні оди інформаційному суспільству, занурюючись лише в інформаціологічний зміст даної проблеми, натомість, ігноруючи системний вимір даного феномену, в тому числі і
безпековий. Почасти в публікаціях дослідників можна зустріти підходи до вивчення інформаційного суспільства лише в рамках концепцій, запропонованих Ф. Уебстером. Різноманітні