Щодо розмежування тероризму і бандитизму як окремих кримінально-караних дій