ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до Проекту Закону України «Про публічний порядок»

 

  1. 1.      Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проведення довгострокової антитерористичної операції на Сході країни вносить свої корективи у механізм забезпечення публічного порядку. Швидке реагування, акцент на попередження правопорушень виходить на перший план у роботі правоохоронних органів. Їх функції по забезпеченню публічного порядку мають бути чітко відпрацьовані і на нормативному і на правозастосовчому рівні. Будь-які неузгодженості – колізії, пробіли тощо автоматично породжують порушення режиму законності. Спричиняють негативні наслідки для дотримання прав і свобод людини. Враховуючи таке зростання напруги в суспільстві, погіршення криміногенної ситуації в державі, збільшення кількості порушень публічного порядку, нагальне необхідним є оновлення нормативно-правового забезпечення діяльності національної поліції з охорони публічного порядку. Найменші зволікання в цьому напряму неминуче негативно вплине на внутрішню ситуацію в країні та погіршення міжнародного іміджу України

Кризова ситуація, що наразі виникла в Україні спровокувала зростання порушень публічного порядку на вулицях міст та сел. Старими методами вже не вдається стабілізувати ситуацію і вже сьогодні ми маємо правоохоронну структуру нового формату – поліцію, що є наступницею патрульно-постової служби. Проте, законодавство, що дісталось нам у спадок ще з часів адміністративно-командної системи Кодекс про адміністративні правопорушення, Статут патрульно-постової служби тощо не в стані задовольнити вимоги по забезпеченню публічного порядку і самих правоохоронних органів нового формату і суспільства.

Відтак, для приведення чинного законодавства України до міжнародних стандартів та його оптимізації, необхідно прийняти Закон України «Про публічний порядок», як такий, що сприятиме подальшому розвиткові українського законодавства у напрямі адміністративних принципів захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права закону і держави.

 

  1. 2.      Цілі і завдання прийняття законопроекту

Безліч правил та норм поведінки встановлені нормативно-правовими актами різних рівнів – Правила пожежної безпеки, Положення про порядок організації та проведення масових заходів, Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” та ще багато інших через свою кількість та розпорошеність деліктних норм породжує колізії та труднощі у їх застосуванні. Тож приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту закріпленого в одному нормативно-правовому акті значно підвищить ефективність охорони та підтримання публычного порядку.

Чи не найголовнішою умовою інтеграції України в Європейське співтовариство було і залишається приведення національного законодавства до рівня міжнародних стандартів. Зменшення корупції в системі правоохоронних органів, підвищення охоронюваності прав і законних інтересів громадян, гуманізація примусово-каральної діяльності держави та зменшення адміністративної репресії – це є вимоги міжнародної спільноти та українського суспільства.

 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Закон України «Про публічний порядок» – кодифікований нормативний акт, що складається з

Загальної частини – Правила поведінки в публічних місцях;

Особливої частини – Порушення встановлених правил і відповідальність за них;

Спеціальної частини – Особливості процедур по виявленню й притягненню до відповідальності за скоєння публічних проступків.

 

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Для забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку існує безліч правил та норм поведінки встановлені нормативно-правовими актами різних рівнів – Правила пожежної безпеки, Положення про порядок організації та проведення масових заходів, Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та ще багато інших. Через свою кількість та розпорошеність деліктних норм породжує колізії та труднощі у їх застосуванні. Тож приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту закріпленого в одному нормативно-правовому акті значно підвищить ефективність забезпечення публічного порядку. Виходом з цього є прийняття Закону України «Про публічний порядок», що сприятиме подальшому розвиткові українського законодавства у напрямі адміністративних принципів захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права закону і держави.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого проекту Закону України «Про публічний порядок» не потребуватиме додаткових  витрат з Державного бюджету України. Також прогнозується значна економія державних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання арештованих осіб, шляхом заміни адміністративного арешту як адміністративного стягнення на домашній арешт.

 

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

 

Позасудовий розгляд справ про порушення публічного порядку сприятиме зменшенню навантаження на слідчі підрозділи Національної поліції та суди України. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення публічного порядку сприятиме поліпшенню публічного порядку та організації діяльності Національної поліції України і відповідно захисту прав людини та громадянина.

 

Народні депутати України