ПІДХОДИ ДО АКСІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

В основі взаємовідносин, взаємодії та можливих суперечностей між складовими системи національної безпеки слід виділяти дві взаємопов’язані складові, як перебувають у взаємній залежності і чинять вплив одна на одну в рамках певної сфери національної безпеки: внутрішня та зовнішня.