ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ВЧИНЕННІ АКТІВ ТЕРОРИЗМУ, ЯК ОДНОГО З НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ