КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ