2014

виконання_суд_рішень_5

Щодо окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» через процесуальну призму адміністративного судочинства

Діордіца Ігор Володимирович, Голова Інституту амдіністративного правосуддя та судової реформи  ГОСЛ, кандидат ...
виконання_суд_рішень_1

Нормативно-правові прогалини порядку відстрочення і розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в адміністративному судочинстві

Діордіца Ігор Володимирович, Голова Інституту амдіністративного правосуддя та судової реформи  ГОСЛ, кандидат ...
компетент_суд_2

Деякі питання практики застосування адміністративними судами процесуальних норм на стадіях відкриття провадження в справі, підготовчого провадження та судового розгляду

Діордіца Ігор Володимирович, Голова Інституту амдіністративного правосуддя та судової реформи  ГОСЛ, кандидат ...
інформ_політика

Реалізація інформаційних прав і свобод людини і громадянина як напрям державної інформаційної політики

Собків Ярослав Мар’янович, здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування ...