Інститут інформаційного права – голова Ю. Є. Максименко, кандидат юридичних наук, доцент

21

Інформаційні правопорушення: поняття та ознаки

Юлія Євгенівна Максименко, кандидат юридичних наук голова Інституту інформаційного права ГОСЛ  УДК ...
images (1)

Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні: стан та перспективи

  Юлія Євгенівна Максименко, кандидат юридичних наук, голова Інституту інформаційного права ГОСЛ  УДК ...
мозги_4

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЯК НАЙВИЩА СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

    Собків Ярослав Мар’янович, здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування ...
паралель_1

PRINCIPIOS DE DESARROLLO DE LA DELITOLOG?A INFORM?TICA

  Volodymyr Anatoliyovych Lipkan, Acad?mico de la Academia de Ciencias  de la Ense?anza Superior de Ucrania, doctor en derecho, profesor titular   Yuliya Yevguenivna Maksymenko, ...
інтелект_власність

Відзив на дисертацію Кульчицької Олександри Вікторівни за темою «Організаційно-правові засади здійснення державного контролю у сфері охорони об’єктів права інтелектуальної власності»

ВІДЗИВ офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Ліпкана Володимира Анатолійовича на дисертацію ...
s_5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Собкив Ярослав Марьянович, соискатель Национального университета биоресурсов и природопользования ...
регіонал_безпека

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Максименко Юлія Євгенівна викладач кафедри теорії держави та права Київського національного університету ...
мобіла

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Сербінов Олександр Сергійович, здобувач Київського національного університету внутрішніх справ Одним ...
шахрай_мобіла

ОСНОВНІ ВИДИ ШАХРАЙСТВ АБОНЕНТІВ У СФЕРІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Крижевський Андрій Вадимович, здобувач Київського національного університету внутрішніх справ Останнім ...
інтелект_власність

Поняття провадження по адміністративним проступкам у сфері інтелектуальної власності

Ярошенко Сергій Володимирович, здобувач Київського національного університету внутрішніх справ Провадження ...