Інститут андрогогіки – голова О. В. Топчій, кандидат педагогічних наук

Дубас_1

СИНКРЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

  Топчій Оксана Василівна, голова Інституту аднрогогіки ГОСЛ, кандидат педагогічних наук,      Дослідження ...
42

ІНФОРМАЦІЙНО-ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНТОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук   Стаття ...
кібер_злочини_8

ЮРИДИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ»

Топчій Оксана Василівна, Голова Інституту аднрогогіки кандидат педагогічних наук   На підставі ...
дубас_5

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

         Топчій Оксана Василівна, Голова Інституту андрогогіки кандидат педагогічних наук   Традиційний ...
14

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Топчій Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук   Стаття присвячена узагальненню теоретичних ...
андро_4

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВИЩОГО ЮРИДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук Стаття ...
андро

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВИДІВ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук Стаття ...
андро_3

АНДРАГОГІКА В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

    Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук   Резюме. ...
модерн

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук   Стаття ...
іва

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ЮРИДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Топчій Оксана Василівна, голова Інституту андрогогіки ГОСЛ кандидат педагогічних наук Стаття присвячена ...