Актуальні проблеми розробки кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм